"EstetikHayat.com" - Estetik cerrahi ile ilgili araştırmaları ve Yenilikleri hakkında makaleler.

Saç Ekimi Sonrası Dökülme Riski ve Sebepleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Saç Ekimi Operasyonlarından Sonraki Dönemde de Yeniden Saçların Dökülmesi Riski Yok Denebilecek Kadar Azdır! Bu Riskin Oluşmasındaki En Önemli Etken Kök Alınacak Bölgenin Doğru Seçilmesidir.

Saç Ekimi Sonrası Dökülmeler

Saç ekimi operasyonları sonrasında dökülmeler olmazsa olmazlardandır. Ancak bu olası dökülmeler geçici olmakla beraber tüm dökülmelerin her zaman geçici olacağı söylenemez. Saçlarımız normal ve doğal olarak sürekli belirli süreçlerden geçerler. Bu süreçler;

  • Anajen evre: Bu süreç saç kökü hücrelerinin bölündüğü, çoğaldığı, saç ürettiği ve saçların yukarı yönde uzadığı aşamadır. Saçlarımızın ortalama %90 gibi büyük bir bölümü genellikle bu süreçtedir.Sağlıklı saçların uzama oranı ayda 1 cm civarındadır ve bu aşamada da bu hızda büyürler.
  • Katajen Evre: Bu süreç, saç köklerinin durakladığı ve dinlendiği, saç tellerinin saç köklerinden ayrılmaya başladığı süreçtir ve genellikle bu aşama 2-3 hafta civarı sürmektedir.
  • Talojen Evre: Bu süreç ise saçın kopup kökü terk ettiği evredir ve bu süreçte kök hücreleri pasif durumdadır. Bu süreçte saçlar köklerinden tamamen ayrılarak dökülürler ve bu aşama yaklaşık olarak 3-4 ay kadar sürer. Bu süreçten sonra kök hücreler yeniden üretime başlar ve büyüme gerçekleşir.

Saçın Ekimden Sonra Şok Dökülme

Hastaların en büyük tedirginliği yaşadıkları süreç operasyondan sonraki süreçtir ve bu süreç aslında bilinçli yaklaşıldığı sürece çok doğal ve olağan bir süreçtir. Bu aşamada hastaları en çok tedirgin eden olay henüz yeni ekilmiş olan saçların kısa bir zaman içinde dökülmeye başlamasıdır. 

Saç ekimi operasyonundan sonra saçlar önce dinlenme ve ardından dökülme süreçlerine girerler ve bu aşamalar hastalar arasında şok dökülme olarak adlandırılır.

Şok dökülme aşamasında en büyük saç kaybı ilk ay içinde gerçekleşir. Hatta ekimin yapıldığı bölgede daha önceden var olan ve sağlamlığını korumuş olan saçlar varsa bunlarda da zaman zaman kısmi dökülmeler meydana gelebilir. Ancak şok dökülme sürecinde bir yandan da kök hücreler kendilerini yenileyerek üretime başlarlar. Yani bir başka deyiş ile şok dökülme süreci aslında bir dökülmeden ziyade bir yeniden doğuş evresidir ve bir sorun olasının aksine saçların doğasında olan döngünün oluştuğu zamandır. Bu da saçların aslında sağlıklı bir şekilde oluşum sağladığının bir göstergesidir. Ancak bazı zamanlar operasyonlarda hastaların yeteri kadar bilinçlendirilmemesi sebebiyle hastalar bu şok dökülme evresinde tedirginlik yaşamakta ve hatta bilinçsiz ilaç kullanımına dahi yönelmektedirler. Gün geçtikçe hastalar daha da stres altına girmektedirler. Bu süreçte hastalar aşamalar ve olası durumlarla alakalı yeteri kadar bilinçlendirilmelidir. Aksi taktirde bu dönemde hastaların yapacağı stres ve yanlış ilaç kullanımları sağlıklı köklerin de gelişimini olumsuz yönde etkileyerek istenilen sonuca varılamamasına ve operasyonun olumsuz etkilerinin gün geçtikçe daha çok ortaya çıkmasına neden olunabilir. 

Ekimden Sonraki Saç Dökülmelerinin Nedenleri

Ekim operasyonundan sonra saçların dökülmesinin doğal ve olası nedenleri dışında bir de operasyonun yanlış yapılmasından kaynaklı nedenler vardır. Bu nedenler arasında en önemli etken ekim yapılacak alana ekilecek köklerin doğru bölgelerden ve doğru yöntemle alınarak naklinin yapılmasıdır. Eğer kök hücrelerinin güçlü olmadığı bölgelerden alınan greftler ekilirse operasyon sonrası dökülmelerin kalıcı olması muhtemeldir. Bu etkenin dışında en az bunun kadar risk oluşturan bir diğer etken ise alınan greftlerin alınması esnasında zarar görmesidir. Ekilen bölgede köklerin canlılığını sürdürüp üretim yapabilmesi açısından köklerin özenle ve en ufak bir zarar dahi verilmeden alınması ve ekilmesi çok önemlidir. Aksi taktirde operasyon tamamen başarısız olabilir, tekrar tekrar yapılmak zorunda kalınabilir ve telafisi olmayan kayıplarla karşılaşılabilir. Bu tarz bir durumla karşılaşmamak için operasyonu yapacak uzmanın veya uzmanların dalında bilgili ve tecrübeli olmalarına çok dikkat edilmelidir. 

Operasyonun Yapılacağı Yer ve Doktor Seçimi

Günümüzde saç ekiminin yaygınlaşması ve her geçen gün taleplerin artmasından dolayı gerekli sağlık koşullarını sağlamayan birçok ucuz ve sağlıksız ekim merkezleri açılmaktadır! Bu durum çoğu zaman kaybettikleri saçlarına kavuşma hayaliyle operasyon yaptıran birçok insanın saçlarının sağlıklı kısımlarını da kaybetmelerine neden olmuştur ve bu sorun her geçen gün daha da fazla artmaktadır. Bu tarz merkezlerin tercih edilmelerinin en büyük nedeni fiyatlarının düşük olmasıdır. Ancak bu kuruluşlar fiyatları düşük tutup müşteri kazanmak için alanında tecrübesi ve becerisi olayan uzmanları çalıştırmakta, steril olmayan koşullarda ve çoğunlukla hatalı operasyonlar gerçekleştirmektedirler. Bu da bir çok hastanın kalıcı saç kayıpları ve sağlık sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek ve sağlığımızı riske atmamak için iyi bir araştırma yaparak konuda uzman ve gerekli sterilizasyon koşullarını sağlayan profesyonel ekiplerce operasyonları gerçekleştirmemiz yararımıza olacaktır. 


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...
Yorum ekle